Människans evolution

Det är rätt spännande med hur livets utveckling har sett ut. Innan Homo Sapiens, så fanns det liv i andra konstellationer. Även om det finns flera teorier, tankar, idéer och religioner om hur jorden och människan kom till, så finns det inte vetenskapliga bevis för dem alla. Dock finns mycket att hämta inom arkeologin, som funnit en mängd intressanta saker. 

13 Apr 2019