Att ha ett öppet sinne

Många gånger i vårt dagliga liv så träffar man på människor som så att säga är fast i sitt eget sätt att tänka. De kan inte genomföra förändringar, inte lyssna på andras åsikter och har låst sig fast att hur de ser på saker och ting är rätt. 

Att ha ett öppet sinne är dock bra att ha, att inte låsa sig fast på det viset. Dock har nog alla en slags rädsla samt en begränsad bekvämlighetszon som är svår att lämna. Kan man acceptera andras synvinklar som är drastiskt annorlunda än sin egen?

En väg att hålla öppet sinne är att ifrågasätta vad som finns omkring dig, acceptera det okända samt att bli inspirerad av allt omkring dig!

13 Dec 2019